Termes et conditions de l'échantillon gratuit

Dette innhold hjalp meg
0
  • Tilbudet gjelder kun til forbrukere som er bosatt i Norge.
  • Tilbudet er begrenset til en prøve pr husstand (samme navn, samme adresse) pr år. Det er ikke tillatt for samme person å registrere flere ganger med ulike e-postadresser.
  • Webbplassen www.drynites.no eies av Kimberly-Clark og drives av Retail Partner i Danmark.
  • Kimberly-Clark og Retail Partner tar ikke ansvar for feilaktige eller ufullstendige opplysninger.
  • Personer som har fyllt inn forespørsel om vareprøve vil motta gratisprøven via posten innen 30 dager etter registreringsdatoen. Kimberly Clark/Retail Partner kan ikke holdes ansvarlig for omdirigering av posten eller for eventuelle problemer og/eller skader under transport eller for sendingen av prøven.
  • De mottatte personopplysningene er konfidensielle og kommer kun til å benyttes for å sende gratisprøven fra Retail Partners samarbeidspartner og ev. ytterligere informasjon om DryNites.

Gå Til Toppen