Juridisk erklæring

Juridisk erklæring

VIKTIG! LES DENNE JURIDISKE ERKLÆRINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER DETTE WEBOMRÅDET.

Bruk av dette webområdet og informasjonen som er tilgjengelig på dette webområdet, er underlagt følgende vilkår og bestemmelser:

Eiendomsrett - Dette webområdet eies, drives og vedlikeholdes av KIMBERLY-CLARK CORPORATION på vegne av Kimberly-Clark-gruppen med selskaper ("Kimberly-Clark") og har blitt opprettet for å gi deg informasjon, opplæring, underholdning og kommunikasjon. Dette webområdet og alle synlige komponenter på det, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, bilder og lyd, er opphavsrettsbeskyttet av Kimberly-Clark.

Begrensninger på bruk - Dette webområdet er bare tilgjengelig for privat, ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke på noen måte kopiere, reprodusere, republisere, sende, distribuere, overføre eller endre hele eller deler av dette webområdet.

Varemerkeerklæring - Alle navn, logoer og varemerker eies av Kimberly-Clark. Du kan ikke bruke noe av dette materialet til noe som helst formål uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Kimberly-Clark.

Uoppfordrede ideer - Kimberly-Clark vil gjerne motta kommentarer fra deg og besvare spørsmål fra deg om våre produkter og vårt selskap. Vi ønsker imidlertid ikke, og kan heller ikke akseptere, uoppfordrede ideer, forslag eller materiale som angår utvikling, utforming, produksjon eller markedsføring av våre produkter. Ved å følge disse retningslinjene håper vi å unngå misforståelser i ettertid i forbindelse med personer som sender inn kommentarer eller ideer som gjelder produkter eller konsepter utviklet av ansatte hos Kimberly-Clark. Hvis du skulle bli ansatt hos Kimberly-Clark, skal ikke noe av materialet som finnes på dette webområdet, utgjøre eller betraktes som en del av eller hele ansettelseskontrakten. I tillegg utgjør ikke påstandene på dette webområdet noen garanti eller forpliktelse fra Kimberly-Clark i forhold til sine ansatte, som kan fristilles uten at det oppgis noen årsak.

Offentliggjørelse og bruk av informasjon fra deg - Informasjon som blir registrert på dette webområdet, og elektronisk post som sendes til Kimberly-Clark, er ikke konfidensiell informasjon, og Kimberly-Clark skal ikke stilles til ansvar for bruk eller offentliggjøring av dette. All kommunikasjon og annet materiale (inkludert, uten begrensning, uoppfordrede ideer, forslag eller materiale) som du sender til dette webområdet eller til Kimberly-Clark med elektronisk post, er og forblir Kimberly-Clarks eiendom og kan brukes av Kimberly-Clark til alle slags formål, kommersielle eller andre, uten kompensasjon. Hvis du benytter dette webområdet som en måte å sende informasjon til Kimberly-Clark for å fremme et leverandør til kunde-forhold, garanterer du at alle råmaterialespesifikasjoner og all annen informasjon du sender, er nøyaktig og fullstendig, og at du umiddelbart vil varsle oss hvis noen slik informasjon modifiseres eller endres på annen måte.

Rettskrets - Produktene det henvises til på dette webområdet, er bare tilgjengelige i Storbritannia og Republikken Irland og er kanskje ikke tilgjengelig i ditt land. Dette webområdet styres og driftes av Kimberly-Clark fra USA, og Kimberly-Clark gir ingen påstander om at informasjonen og materialene på området, inkludert, men ikke begrenset til, informasjon og annet materiale som markedsfører produktene som identifiseres her, er egnede eller tilgjengelige for bruk andre steder. I tillegg kan programvare som er tilgjengelig fra dette webområdet, være underlagt eksportbegrensninger fra USAs myndigheter og kan ikke lastes ned eller på annen måte eksporteres eller videreeksporteres til et land (eller til en borger av eller innbygger i slikt land) som USA har eksportbegrensninger på. Hvis du laster ned eller bruker programvaren, garanterer du at du ikke befinner deg i, er under kontroll av eller er borger av noe slikt land eller land som står på noen slik liste.

GARANTIFRASKRIVELSE - KIMBERLY-CLARK GIR INGEN FREMSTILLINGER ELLER GARANTIER NÅR DET GJELDER NØYAKTIGHET, PÅLITELIGHET ELLER HELHET FOR INNHOLDET (TEKST OG BILDER) PÅ DETTE WEBOMRÅDET. I DEN UTSTREKNING DET TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING, FRASKRIVER KIMBERLY-CLARK SEG ALLE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. KIMBERLY-CLARK GARANTERER DESSUTEN IKKE AT DETTE WEBOMRÅDET ELLER SERVEREN SOM GJØR DET TILGJENGELIG, ER FRI FOR DATAVIRUS.

Begrensning av ansvar - Kimberly-Clark skal ikke være ansvarlig for skader av noe slag, inkludert, men ikke begrenset til, spesielle skader eller følgeskader som oppstår som følge av at du har eller ikke har tilgang til dette webområdet, eller på grunn av at du bruker, eller stoler på, dette webområdet eller innholdet på det. Kimberly-Clark har dessuten ingen plikt til å oppdatere dette webområdet eller innholdet, og skal ikke holdes ansvarlig for manglende oppdatering. Kimberly-Clark er dessuten verken ansvarlig eller erstatningspliktig fordi du bruker andre webområder som du kan få tilgang til via noen av koblingene på dette webområdet. Disse koblingene og andre ressurser som henvises til på dette webområdet, er bare oppgitt som en offentlig tjeneste til brukere av World Wide Web, og selv om de finnes på vårt webområde, betyr det ikke at Kimberly-Clark slutter seg til dem eller har noen tilknytning til dem.

Annet - Kimberly-Clark forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å (1) endre denne juridiske erklæringen, (2) overvåke og fjerne innlegg og (3) når som helst og uten varsel stenge webområdet. Hvis det fastslås at noen av vilkårene, betingelsene eller bestemmelsene i denne juridiske erklæringen er ulovlige, ugyldige eller av en eller annen grunn ikke kan håndheves, skal ikke gyldigheten av og muligheten til å gjennomføre resten av vilkårene, betingelsene eller reglene påvirkes eller reduseres på grunn av dette. Denne juridiske erklæringen utgjør hele avtalen mellom deg og Kimberly-Clark med hensyn til innholdet her. Ved å bruke dette webområdet godtar du ovennevnte vilkår og betingelser.

HVIS DU IKKE KAN GODTA DISSE VILKÅRENE OG BESTEMMELSENE, MÅ DU IKKE BRUKE DETTE WEBOMRÅDET.