Informasjon og rådgivning

 
 

Informasjon og rådgivning

Sengevæting kan påvirke både barnet og foreldre. Det finnes masse informasjon og hjelp hvis du ønsker å vite mer om sengevæting. Informasjon som du kan dele med barnet ditt, eller som kan gi deg tips om hvordan hverdagen kan takles.